ما معتقدیم که فروش بیشتر تنها به کیفیت و طعم غذا بستگی ندارد ، بلکه ایجاد فضایی مناسب ، بسیار موثر خواهد بود ، چرا که قبل از انتخاب غذا و بعد از آن در زمان انتظار سفارش ، مشتری در فضایی که ما خلق کرده ایم ، حضور خواهد داشت.

  • مراحل طراحی دکوراسیون رستوران
WATCH VIDEO