ما معتقدیم که فروش بیشتر تنها به کیفیت و طعم غذا بستگی ندارد ، بلکه ایجاد فضایی مناسب ، بسیار موثر خواهد بود ، چرا که قبل از انتخاب غذا و بعد از آن در زمان انتظار سفارش ، مشتری در فضایی که ما خلق کرده ایم ، حضور خواهد داشت.
 
 
 
 
 
we believe that more sales do not depend solely on the quality and taste of the food,but the creation of a suitable space will be very effective,since before choosing food and then in the waiting time for the order, the customer will be present in the space we have created...
 
 
 
 
 
 

هوشمندانه انتخاب کنید و سخت گیر باشید ... !

 

نکات مهم در طراحی رستوران ها

 

اولین تصویری که مشتری در ابتدای ورود خود در یک مجموعه پذیرایی میبیند ، بسیار مهم است. چرا که اولین کمک ذهنی به مشتری میشود برای تصمیم گیری نسبت به آن فضا – سه نکته :

۱- مشتری خیلی سریع احساس کند که انتخاب درستی داشته برای آمدن به این رستوران .

۲- مشتری قبل از اینکه آرامش را در آن فضا تجربه کند، به نقطه ی امن ذهنیه خود برسد که در این رستوران قطعاً به آرامش خواهد رسید .


 

نکات مهم در طراحی رستوران ها

 

۱-وجود کانسپت در طراحی رستوران نسبت به سبک فعالیت یک مجموعه نکته ی بسیار مهمی است.

۲- باید به گونه ای باشد که مشتری با دیدن دکوراسیون داخلی رستوران، کاملاً حوس به میل غذایی داشته باشد که موضوع هدف مدیریت رستوران میباشد.و مشتری کاملاً راضی از سفارش خود به لذت بیشتری در هنگام میل غذا خواهد رسید. و قطعاً این رضایت و لذت باعث میشود که مشتری خواستار تکرار این صحنه باشد….. .